ساخت تسبیح از معادن سنگ مجاور زیارت گاه شاه مقصود از حدود 400 سال قبل مرسوم و متداول بوده است

این معدن منحصر به فرد که دارای سنگی با رنگ سبز متمایل به زرد است طی سال های متمادی تامین کننده ی سنگ مورد نیاز برای ساخت تسبیح بوده تسبیح های قدیمی ساخته شده از این سنگ همچنان پر طرفدار بوده و به قیمت های گزاف خرید و فروش میشود.