واشر یا عدسی

در بعضی از نمونه های تسبیح شاه مقصود بین هر دو مهره یک تیکه سنگ تراش خورده ی از همان سنگ دانه ها که به آن واشر ، حباب یا عدسی نیز گفته میشود میگذارند که زیبایی تسبیح را دو چندان میکند . تسبیح واشر دار چندان مناسب ذکر گفتن نیست چراکه وجود واشر تا

واشر یا عدسیادامه مطلب

جلا

درخشش دانه ها  حاصل از صاف و صیقلی بودن سطح دانه های تسبیح یکی دیگر از شاخصه های قیمت گذاریست. تسبیح های کار کرده در حد اعلای صیقلی بودن و جلا قرار دارند و یکی از دلایل گران تر بودن تسبیح کارکرده همین امر است

رنگ

دانه های تسبیح میبایست دارای رنگی کاملا یک نواخت و هماهنگ و هم رنگ باشد . هر گونه تفاوت هرچند جزئی در رنگ دانه های یک تسبیح از قیمت آن خواهد کاست.

تراش

تسبیح یک اثر هنری و حاصل دسترنج هنرمندان تسبیح ساز است هرچه تراش یک دست تر و نوع تراش به دوکی نزدیک تر باشد کار تمیز تری حاصل خواهد آمد که از قیمت بالاتری برخوردار خواهد بود طبیعتا چینش دانه های نا متعارف در کنار هم در حد زیادی از ارزش تسبیح خواهد کاست

پاکی

دانه های تسبیح شاه مقصود میبایست علاوه بر شفافیت عاری از هرگونه رگه ، شکستگی و خال های سفید و سیاه باشد وجود هر یک از موارد فوق در تسبیح از ارزش ریالی آن میکاهد.

شفافیت

شفافیت سنگ و نخ نما بودن از اصلی ترین پارامتر ها در تعیین قیمت تسبیح است به بیان دیگر سنگی که به شیشه شبیه است و به وضوح نخی که از وسط آن رد شده است دیده میشود دارای بهترین کیفیت است ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که سنگ چینی از

شفافیتادامه مطلب

جنس سنگ شاه

علاوه بر آنچه در خصوص اصالت سنگ شاه مقصود و تقسیمات انواع آن بیان شد و در قیمت تسبیح بسیار موثر است (سنگ قندهار گران ترین …….کابلی متوسط …….و جلال آبادی و چینی ارزان ترین سنگ است )