خواص درمانی سنگ شاه مقصود

آشنایی با خواص درمانی سنگ شاه مقصود اعتقاد به شفا دادن و خواص درمانگر برای سنگ ها از اصول و پایه های طب باستانی است که امروزه نیز به وفور و گاه در حد نامتغارف و خرافات گونه مورد توجه بسیاری از جوامع قرار میگیرد. سوای مسائل اغراق امیزی که در خصوص سنگ شاه مقصود […]